Hỗ trợ bán hàng: 0934.409.222 / 0915.124.455            Hỗ trợ kỹ thuật: 0912.7464 02
Đăng ngày 26/06/2014
Đăng ngày 16/12/2013
Đăng ngày 19/10/2013
Đăng ngày 09/10/2013
Đăng ngày 07/09/2013
Đăng ngày 05/09/2013
Đăng ngày 28/07/2013
Đăng ngày 15/06/2013
Đăng ngày 28/05/2013

Samsung galaxy note 1

1.790.000đ
1.790.000đ
1.990.000đ
1.990.000đ
2.290.000đ
2.790.000đ
2.790.000đ
2.990.000đ
2.990.000đ

Sản phẩm cùng hãng sản xuất

2.190.000đ
7.090.000đ
5.490.000đ
5.490.000đ
5.490.000đ
5.490.000đ
5.490.000đ
5.490.000đ
2.990.000đ
2.990.000đ
2.490.000đ
2.790.000đ
2.390.000đ
2.390.000đ
1.990.000đ
2.190.000đ
7.390.000đ
2.190.000đ
2.890.000đ
2.890.000đ
Hết hàng
7.190.000đ
Hết hàng
Hết hàng
3.590.000đ
3.490.000đ
3.990.000đ
2.990.000đ
4.190.000đ
3.790.000đ

Samsung galaxy note 1, Mua bán Samsung galaxy note 1 cũ, mới giá tốt nhất